Attestering av arbeidsplasser med hensyn til arbeidsforhold

Attestering av arbeidsplasser er en av de mest effektive metodene når man skal vurdere yrkesmessig risiko på arbeidsplasser.

Attestering av arbeidsplasser med hensyn til arbeidsforhold omfatter vurdering av arbeidsforholdene på arbeidsplasser for å identifisere skadebringende eller farlige faktorer og iverksette tiltak som kan justere arbeidsforholdene slik at de samsvarer med de statlige normative kravene innenfor arbeidsvern (art. 209 av Russlands arbeidskodeks).

Attestering av arbeidsplasser er en av de viktigste oppgavene til arbeidsgiveren som skal garantere sikre arbeidsforhold for virksomheter med alle former av eierskap (jfr. Russlands Arbeidslovbok art.212). Attesteringen gjennomføres i samsvar med Ordre 342n av 26.04.2011 utstedt av Russlands ministerium for helse og sosial utvikling, Ordre 590n av 12.12.2012 utstedt av Russlands ministerium for arbeid og sosial beskyttelse «Om endring i prosedyrer for attestering av arbeidsplasser med hensyn til arbeidsforhold vedtatt av Ordre 342n av 26.04.2011 utstedt av Russlands ministerium for helse og sosial utvikling».

Attesteringen av arbeidsplasser skal i henhold til lovgivningen på området gjennomføres minst en gang på fem år.

Primære oppgaver ved attestering av arbeidsplasser

Identifisering av skadebringende faktorer i virksomheten og gjennomføring av hygienisk vurdering av arbeidsforholdene på arbeidsplasser. Beskrivelse og vurdering av utforming og teknisk tilstand av arbeidsplassen. Planlegging og gjennomføring av tiltak mot bedre og sunnere arbeidsplasser. Begrunnelse for kompensasjoner og ytelser til ansatte.

Som resultatet av attestering av arbeidsplasser oppnar man folgende mal:

-utarbeide tiltaksplan for å forbedre arbeidsplasser slik at de samsvarer med normative krav
-gi kompensasjoner til ansatte som driver med fysisk tungt arbeid og arbeid med skadebringende og farlige arbeidsforhold, samt begrunne disse kompensasjonene
-identifisering av forbindelse mellom sykdommen og yrket til arbeidstakeren ved mistanke om yrkessykdom, blant annet når saken behandles i retten
-forklare arbeidstakerne deres arbeidsforhold på arbeidsplasser
-lage statistiske rapporter om arbeidsforholdene og kompensasjoner for skadebringende og farlige arbeidsforhold.

I moderne system av sosiale og arbeidsforhold har attestering av arbeidsplasser fått stor betydning. Ifølge Russlands regjeringens forskrift № 870 av 20.11.2008 er resultater av attestering av arbeidsplasser et obligatorisk grunnlag for beregning og utbetaling av erstatning til arbeidstakere.

SibProfStandart AS gjennomfører attestering av arbeidsplasser

etter arbeidsforhold i alle Russlands regioner og i forskjellige bransjer av økonomien. Vi organiserer vårt arbeid etter prinsippene som ligger til grunn for enhver anstendig, profesjonell og teknisk utviklet forretning som tar ansvar for resultatene av sitt arbeid. Vi har høyt kvalifisert personal som gjennomfører undersøkelser og vurderinger av arbeidsforholdene ved å bruke moderne utstyr (mer enn tretti måleapparater, godkjent og oppført i statlig register).

 

Siden vi har en lang rekke måleapparater til rådighet, kan vi utføre målinger på forskjellige deler av bedriften samtidig, uavhengig av deres geografiske beliggenhet. Vi bruker kun offisielle utgaver av normative dokumenter. Alle resultater som vi får som resultatet av attesteringen blir behandlet i lisensiert programvare Trud-ekspert.net

Sibprofstandart AS er akkreditert på en lang rekke områder og har et velutstyrt laboratorium som gjør det mulig for oss å tilby et fullstendig spekter av prosedyrene som brukes for å attestere arbeidsplassene med hensyn til arbeidsforhold.

Tjenester som vi tilbyr

I den første fasen av akkrediteringsarbeid gir våre spesialister konsultasjoner angående antall og type arbeidsplasser og hjelper til med å lage en liste over arbeidsplasser.

 

Målinger av parametere i produksjonsmiljø i vinter- og sommerhalvåret:
-mikroklima (lufttemperatur, lufthastighet, relativ fuktighet, temperaturen inne i en svart kule, beregning av varmestressindeks (WBGT-indeks)
-belysning (koeffisient av naturlig belysning, belysning av arbeidsflate, pulsering, lysstyrke, belysning av dataterminal, reflektert lys)
-parametere av ikke-ioniserende magnetiske felt (spenning i elektrostatisk felt, elektrostatisk potensial av skjermen, spenning i elektrisk felt og magnetisk flukstetthet, parametere av elektromagnetiske felt av kommersiell frekvens)
-vibroakustiske faktorer: lyd (støy), infralyd, ultralyd, vibrasjon
-kjemiske faktorer og fibrogeniske aerosoler
-vurdering av nivåer av ioniserende stråling (fotonstråling (gammastråling, røntgenstråling) og partikkelstråling stråling (betastråling).

Vurdering av farekilder på arbeidsplasser og sjekk av personlig verneutstyr.
Vurdering av vanskelighetsgraden og intensiteten av arbeidsprosessen.

Utstedelse av attesteringskort etter arbeidsforhold. Her inngår:
-tittel på stillingen og yrket (med stillings- og yrkeskode)
-tilleggsferie
-liste over pensjonsytelser
-liste over stillinger og yrker som skal gjennom årlige og periodiske legeundersøkelser
-anbefalinger om etterlevelse av lovene innen arbeidsvern.

Dokumentene som Kunde skal få:

Rapport om attestering av arbeidsplasser lages direkte etter Orde № 342 av 26 april 2011 og inneholder følgende opplysninger om enhver arbeidsplass:
Attesteringskort om arbeidsforhold
Protokoll over vurdering av farekildene på arbeidsplassen
Protokoll over sjekk av personlig vernutstyr
Protokoll over vurdering av vanskelighetsgrad av arbeidsprosessen
Protokoll over vurdering av arbeidsprosessens intensitet.
For hele bedriften:
Konsolidert liste over resultatene av attesteringen av arbeidsplasser etter arbeidsforhold
Oversiktstabell over klasser av arbeidsforhold
Utkast til aktivitetsplan for å forbedre arbeidsforhold
Utkast til protokollen av attesteringskommisjons møte om resultater av attesteringen av arbeidsplasser etter arbeidsforhold

Opplysninger om attesteringsorganisasjon-

I tillegg kan Kunde om ønskelig få følgende dokumenter:
Ordreutkast om dannelse av attesteringskommisjon
Tidsplan for målinger
Forklarende notat til rapporten om attesteringen av arbeidsplasser.
Kunden får alle dokumenter og materialer på papir i form av et hefte. Etter kundens ønske er det mulig å få all dokumentasjon i elektronisk form.

Priser

Prisen av attesteringen er avhengig av følgende faktorer:
Antall arbeidsplasser som skal attesteres
Antall arbeidsplasser for ansettelse av ingeniører og teknikere
Antall og navnene til kjemiske stoffer som skal undersøkes
Hvor fjernt bedriften ligger fra organisasjonen som skal gjennomføre attesteringen
Fullstendighet og nøyaktighet av materialene som man får av kunden
Hastighetensgrad ved attesteringsprosessen
Faste kunder får tilleggsrabatt.

Det er viktig å huske at

Siden Russland innførte et system for forvalting av yrkesrisikoer basert på resultater av attesteringen av arbeidsplasser, får organisasjoner individuelle priser på obligatorisk sosialforsikring mot bedriftsulykker og yrkessykdommer.
Prisen på attestering av hver arbeidsplass avhenger av antall nødvendige undersøkelser på denne arbeidsplassen, samt det totale antall attesterte arbeidsplasser i organisasjonen. Derfor er det veldig viktig å bestemme riktig hvor mye undersøkelser man trenger å gjennomføre for å kunne spare midlene til arbeidsgiveren.
Attesteringen av arbeidsplasser kan bli dekket av midlene til Fondet for sosialforsikring. Den regionale avdelingen av Fondet erstatter opp til 20% av prisen for gjennomføring av attesteringen. Man kan få 40% rabatt på fradrag til Fondet for sosialforsikring som går til forsikring mot ulykker på arbeidsplassen og yrkesskader.

 

Siden 1. januar 2012 har det vært obligatorisk for arbeidsgivere å sende inn opplysninger om resultater av attesteringen av arbeidsplasser og medisinske undersøkelser av ansatte til Fondet for sosialforsikring. Dette vil gjøre det mulig for selskaper med gunstige arbeidsforhold å få rabatt på fradrag til Fondet.

Attesteringen av arbeidsplasser hjelper å få opplysninger om mangler ved arbeidsvern på noen bedrifter. Dette vil føre til mer effektiv forvalting av yrkesrisikoer, blant annet til rasjonell bruk av midler til arbeidsvern.

Arbeidsgivernes ansvar for manglende attestering av arbeidsplasser

Det er leder for organisasjonen som har ansvar for manglende attestering av arbeidsplasser. Attesteringen er et obligatorisk tiltak. Manglende attestering vil falle inn under virkeområdet av artikkel 5.27 av Russlands kode om administrative lovbrudd som omfatter lovbrudd innen arbeidsvern og forutsetter følgende bøter: Fra 1000 til 5000 rubler til tjenestemenn, bot fra 1000 til 5000 rubler eller virksomhetsstans på opp til 90 dager til personer som driver med forretningsvirksomhet uten å danne en juridisk enhet, bot fra 30 000 til 50 000 rubler eller virksomhetsstans på opp til 90 dager til juridiske personer.

VI GLEDER OSS TIL Å HA DERE SOM VÅRE KUNDER!

Skjema ”Registrer søknad”

NYHETER

Fredag, 10 April 2015

Forretningsbesøk av Alan Kennedy - Bolam - fra The Institute of Remote Health Care (Skottland - Edinburgh) til Tomsk

Alan Kennedy Bolam - administrerende direktør ved The Institute of Remote Health Care (IRHC) (Skottland - Edinburgh) " besøkt Tomsk 7.- 8. april, etter invitasjon fra CCM.
Torsdag, 01 Desember 2014

Gjennomføring av helseundersøkelse av arbeidstakere i den arktiske sonen i Krasnojarsk kraj

Et medisinsk team fra CCM har i perioden 12.11.14 til 22.11.14 gjennomført helseundersøkelser av arbeidstakere fra en rekke selskaper i landsbyene Svetlahorsk og Snezjnogorsk i Krasnojarsk kraj , iht ordre fra Den russiske føderasjonens departement for helse og sosial utvikling av12 april 2011 № 302n .
Tirsdag, 18 November 2014

"REDDE LIV"

Den 16. oktober 2014  med støtte fra National Resuscitation Council (Russland), selskapet "Center of Corporate Medicine" og Administrasjonen i Seversk,  NGO "Center for å fremme helse og bistå befolkningen i nødsituasjoner «Golden Hour" ble det gjennomført en konkurranse mellom skolelag fra byen Seversk om grunnleggende kunnskaper i førstehjelp ved plutselig hjertestans. 
Tirsdag, 18 November 2014

Forretningsreise til Belgia og Frankrike

Forretningsreise til Belgia og Frankrike
Mandag, 17 November 2014

Forretningsvisit til Usbekistan

fra 27.10 til 01.11.2014 Som en del av en forretningsdelegasjon i regi av Russlands Handelsrepresentasjon deltok direktør for "CCM Global" M.M. Shakirov på VIII International Industrial Fair and Cooperation Exchange som fant sted i byen Tasjkent i Republikken Usbekistan 
Mandag, 10 November 2014

Forretningsvisit av administrerende direktør i CCM til India.

Administrerende direktør i CCM deltok i en forretningsdelegasjon fra Tomsk fylke til India fra 1. til 9. november 2014.
Onsdag, 05 November 2014

Forretningsvisit til Israel

Fra 19. til 26. oktober ble det gjennomført en forretningsvisit  fra Tomsk fylke til Israel. 

Torsdag, 11 September 2014

Opprettelsen av et felles russisk-aserbajdsjansk foretak

12 september 2014 CCM Global (et datterselskap i selskapsgruppen CCM )og aserbajdsjanske Sahhat Clinic signert en avtale om å opprette et fellesforetak for å selge medisinske tjenester i Aserbajdsjan.  
Mandag, 01 September 2014

Deltakelse på ONS 2014

CCM direktør Sergei Antipov og CCM representant i Norge Irina Fodchenko deltok på ONS 2014 i Stavanger

Mandag, 04 August 2014

Ledige stillinger for helsearbeidere

CCM utlyser nye stillinger for helsepersonell 
Tirsdag, 17 Juli 2014

Forretningsvisitt til Baku

Forretningsdelegasjon fra små og mellomstore bedrifter i Tomsk har anlagt en forretningsvisitt til Baku i periode fra 14 til 19 juli 2014. Arrangørene av forretningsvisitten fra Tomsk-regionen til Republikken Aserbajdsjan var Tomsk Handelskammer i samarbeid med Russlands Handelsrepresentasjon i Aserbajdsjan og Den russisk-aserbajdsjanske bedriftsøkonomisk klubb.
lordag, 16 Juni 2014

Internasjonal Forum for Handelskamrene i Mongolia, Kina og Russland

CCM direktør deltok i den 10. internasjonale forum for handelskamrene i Mongolia, Kina og Russland i delegasjon for små og mellomstore bedrifter fra Tomsk. Arrangementet ble holdt i hovedstaden i Mongolia, Ulan Bator, fra 11 til 13 juni.

Sondag, 10 Juni 2014

Center of Corporate Medicine holdt en rundebordskonferanse i Tomsk Handelskammer

30. mai 2014 har Center of Corporate Medicine arrangert en rundebordskonferanse i Tomsk Handelskammer "HMS. En integrert tilnærming. Tilpassede løsninger." 
lordag, 09 Juni 2014

Den 21. Azerbaijanske internasjonale konferanse "Caspian Oil and Gas"

Direktør for CCM Sergey Antipov, deltok som delegat på den 21. Azerbaijanske internasjonale konferanse "Caspian Oil and Gas” som ble avholdt i Baku fra 4 til 5 juni 2014

Torsdag, 30 Mai 2014

Forretningsreise til Vietnam

Direktør for CCM deltok som medlem av en forretningsdelegasjon fra Tomsk fylke i forretningsreise til Vietnam fra 18 til 24 mai 2014. Reisen var arrangert i regi av Tomsk Handelskammer

Torsdag, 19 Mai 2014

Foredrag på konferansen "Kullindustri i Russland og SUS" 2014

Ansatte i SibMedSenter deltok på Den 9. summit "Kullindustri i Russland og SUS" som ble arrangert av Adam Smith Institutt i Moskva fra 14 til 16 mai 2014

Torsdag, 16 Mai 2014

Den 18 internasjonale konferanse "Olje og gass i Usbekistan".

CCM Direktør, Sergej Antipov deltok som delegat i den 18. internasjonale konferanse "Olje og gass i Usbekistan" holdt i Tasjkent fra 14. til 15. mai 2014.

Torsdag, 05 Mai 2014

Center of Corporate Medicine sponset 5. Åpen karate turnering i Tomsk.

Den femte åpen karate turnering blant skolebarn fant sted 27. april 2014 i Tomsk. Arrangementet var en feiring av 5 årsjubileet for Tomsk føderasjon av tradisjonell karate-do. 
Fredag, 25 April 2014

Deltagelse på konferansen «MINEX Far East 2014»

CCM ansatte deltok som foredragsholdere i den fjerde Bergindustri regionale konferanse -" Far East Minex 2014 ", som fant sted fra 22. til 23. april i Khabarovsk. Det ble arrangert workshops og tekniske seksjoner for spesialister i bergindustrien.

Tirsdag, 22 April 2014

Forretningsbesøk til Sør-Ural

Representanter fra CCM har besøkt industrisentrene i Sør- Ural, Kurgan og Tsjeljabinsk.
Mandag, 21 April 2014

Den IV internasjonale konferanse "Olje og gass i Øst-Sibir og Det fjerne Østen"

CCM Direktør, Sergej Antipov deltok i den IV internasjonale konferanse "Olje og gass i Øst-Sibir og Det fjerne Østen", som ble avholdt 17. -18. april i Moskva.
Mandag, 14 April 2014

Forretningsreise til Georgia

Direktør for CCM, Sergej Antipov deltok i forretningsdelegasjon fra Tomsk fylke til Georgia, arrangert i regi av Tomsk Handelskammer.

Sondag, 31 Mars 2014

Direktør for CCM, Sergej Antipov deltok i et internasjonalt seminar "Helsesystemet i Israel. Beste praksis. Innovasjoner" i Tel-Aviv/Ierusalim.

Direktør for CCM, Sergej Antipov deltok i et syv - dagers internasjonalt seminar i Tel-Aviv/Ierusalim "Helsesystemet i Israel. Beste praksis. Innovasjoner". Arrangør av seminaret er selskapet "International Communications Agency. " 

Torsdag, 28 Mars 2014

Seminar om "Helse til yrkesaktiv befolkning - nasjonens helse. Selskapets sosiale ansvar og yrkesmedisin."

Direktør for SibMedCenter, A.V. Skobelsky deltok på et seminar i Moskva om ”Helse til yrkesaktiv befolkning - nasjonens helse. 
Torsdag, 21 Mars 2014

Deltagelse i Den fjerde årlige konferansen Industriell og økologisk sikkerhet på olje- og gassobjekter i Russland og Samveldet av Uavhengige Stater (SUS)

Fra 18. til 20. mars 2014 arrangerte Adam Smiths institutt den fjerde årlige konferansen Industriell og økologisk sikkerhet på olje- og gassobjekter i Russland og Samveldet av Uavhengige Stater (SUS) i Moskva. 

Torsdag, 28 Februar 2014

Den Internasjonale Investerings Arktiske Summit "Den nordlige sjørute. Infrastruktur for transport og kommunikasjonssystem i Arktis".

Center of Corporate Medicine, representert ved direktør Sergei Antipov deltok i Den Internasjonale Investerings Arktiske Summit "Den nordlige sjørute. Infrastruktur for transport og kommunikasjonssystem i Arktis".

Torsdag, 27 Februar 2014

Business Konferanse "Norge – Russland: strategisk partnerskap i business "

Ledere for "Center for Corporate Medisin" deltok i en forretningskonferanse "Norge – Russland: strategisk partnerskap i business", som ble avholdt den 26. februar 2014 i St. Petersburg. CCMs representant i Norge - Irina Fodtchenko holdt et foredrag ”Logistikk og helse i Arktis".

Torsdag, 17 Februar 2014

Foredrag på konferansen "Russian & CIS Metals Summit 2014 . Russian & CIS Precious Metals Summit 2014 " i Moskva

Foredrag på konferansen "Russian & CIS Metals Summit 2014 . Russian & CIS Precious Metals Summit 2014 " i Moskva
Torsdag, 05 Februar 2014

Center of Corporate Medicine har blitt tatt inn som medlem i Norsk-Russisk Handelskammer

Center of Corporate Medicine har blitt tatt inn som medlem i Norsk-Russisk Handelskammer
Torsdag, 25 Desember 2013

CCM LLC. har mottatt et sertifikat av Tomsk Handelskammer

«CCM LLC.» ble innvilget medlemskap i Tomsk Handelskammer. Direktør for CCM LLC er invitert til å delta i forretningsdelegasjon til Frankrike, Mongolia og Aserbajdsjan i 2014.
Torsdag, 20 Desember 2013

«SibMedSenter LLC.» er vinneren av den regionale konkurransen "LEDERE AV TOMSK ENTREPRENØRSKAP - 2013 "

Den 12. desember 2013 ble det avholdt en høytidelig premieseremoni i teateret "Version" og vinnere av den regionale konkurransen "LEDERE AV TOMSK ENTREPRENØRSKAP – 2013” ble kåret.
Torsdag, 18 Desember 2013

«SibMedSenter LLC.» ble tildelt den ærefulle tittelen «Attraktiv arbeidsgiver – 2013»

SuperJobs president Zakharov A.N har tildelt «SibMedSenter LLC.» den ærefulle tittelen "Attraktiv arbeidsgiver - 2013" som et resultat av arbeidsinnsats i 2013.
Torsdag, 14 November 2013

Foredrag på ”Arctic Oil &Gas” konferanse i Oslo, Norge

Representant for CCM i Norge, Irina Fodtchenko, og CCM direktør Sergey Antipov deltok på internasjonal konferanse ”Arctic Oil &Gas”.

Onsdag, 13 November 2013

Forretningsreise til Mexico

Direktør for CCM Ltd., Sergej Antipov deltok i forretningsdelegasjon fra Tomsk fylke som besøkte Mexico fra 3 til 9 november 

Torsdag, 26 Juli 2013

Deltakelse i seminaret av Rosneft AS

Deltakelse i seminaret av Rosneft AS
Torsdag, 19 Juli 2013

Internasjonale forhandlinger i Republikken Kazakhstan

Internasjonale forhandlinger i Republikken Kazakhstan 
Onsdag, 18 Juli 2013

Forretningsforhandlinger i Russlands Helseministerium

Forretningsforhandlinger i Russlands Helseministerium
Tirsdag, 17 Juli 2013

Forretningsreise til Magadan kraj

Forretningsreise til Magadan kraj
Mellom 15 og 17 juli var Sergej Antipov, direktør for Center of Corporate Medicine AS, på en forretningsreise i Magadan kraj.
Mandag, 09 Juli 2013

Forretningsreise av spesialister til Nederland

Forretningsreise av spesialister til Nederland
Mandag, 22 April 2013

Den tredje internasjonale konferansen og utstillingen Olje og gass av russisk Arktis 2013.

Den tredje internasjonale konferansen og utstillingen Olje og gass av russisk Arktis 2013.
Mandag, 22 April 2013

Den sjuende regionale teknologiske konferensen i olje- og gass holdt i Atyrau, OilTech Atyrau 2013

Den sjuende regionale teknologiske konferensen i olje- og gass holdt i Atyrau, OilTech Atyrau 2013
Fredag, 22 Mars 2013

Den tredje årlige konferansen Industriell og økologisk sikkerhet på olje- og gassobjekter i Russland og Samveldet av Uavhengige Stater (SUS)

Den tredje årlige konferansen Industriell og økologisk sikkerhet på olje- og gassobjekter i Russland og Samveldet av Uavhengige Stater (SUS).
Alle nyheter